Δημοσιεύθηκε στην ΟΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ...

ΟΙ 10 ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ….


 Ο Stanley Coren, καθηγητής ψυχολογίας και ερευνητής νευροφυσιολογίας, ειδικεύεται εδώ και χρόνια στους σκύλους. Μελετά τον δείκτη νοημοσύνης τους, τις πνευματικές τους ικανότητες και την ιστορία τους. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «κατανόησης νέων εντολών» και της «υπακοής στην πρώτη εντολή», για να «μετρήσει» το δείκτη νοημοσύνης των σκύλων. Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, ο Stanley Coren κατάφερε να κατατάξει ένα τεράστιο αριθμό από ράτσες σκύλων ανάλογα με την εξυπνάδα τους.                                                        
Παρακάτω παρουσιάζουμε τις 10 εξυπνότερες ράτσες σκύλων, σύμφωνα με το βιβλίο του Stanley Coren, The Intelligence of Dogs.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κατάλογος του Coren δεν έγινε ευρέως αποδεκτός καθώς υπάρχουν αυτοί που αμφισβητούν τη μεθοδολογία του και υποστηρίζουν ότι η ανυπακοή σε μια εντολή δεν συνεπάγεται απαραίτητα χαμηλή νοημοσύνη αλλά ίσως ανικανότητα συγκέντρωσης του σκύλου, της ανεξάρτητης φύσης του ή απλά αδιαφορία.
  
 Εξυπνότεροι σκύλοι
1.    Border Collie/ΜΠΟΡΝΤΕΡ ΚΟΛΕΙ                     
 

2.  Poodle/ΚΑΝΙΣ
 

 

 

 

 3. German sheeperd /ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΜΕΝΙΚΟΣ
4.  Golden Retriever/
 

5.Doberman pintcher/ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
 
6.  Shetland Sheepdog   /ΠΟΙΗΜΕΝΙΚΟΣ ΣΕΑΤΛΑΝΤ 
 
7.Lambrador retriver/ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ
 

8.Papillon/ΠΑΠΙΛΟΝ 

9.Rotweiller/ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ 

 

   

10.    Australian Cattle Dog 

Οι υπόλοιπες ράτσες κατατάσσονται ως εξής:  

11.    Pembroke Welsh Corgi                              60.    Italian Greyhound
12.    Miniature Schnauzer
13.    English Springer Spaniel
14.    Belgian Tervuren
15.    Schipperke
Belgian Sheepdog
16.    Scotch Collie
Keeshond
17.    German Shorthaired Pointer
18.    Flat-Coated Retriever
English Cocker Spaniel
Standard Schnauzer
19.    Brittany
20.    American Cocker Spaniel
21.    Weimaraner
22.    Belgian Malinois
Bernese Mountain Dog
23.    Pomeranian
24.    Irish Water Spaniel
25.    Vizsla
26.    Cardigan Welsh Corgi
27.    Chesapeake Bay Retriever
Puli
Yorkshire Terrier
28.    Giant Schnauzer
29.    Airedale Terrier
Bouvier des Flandres
30.    Border Terrier
Briard
31.    Welsh Springer Spaniel
32.    Manchester Terrier
33.    Samoyed
34.    Field Spaniel
Newfoundland
Australian Terrier
American Staffordshire Terrier
Gordon Setter
Bearded Collie
35.   Cairn Terrier
Kerry Blue Terrier
Irish Setter
36.   Norwegian Elkhound
37.   Affenpinscher
Silky Terrier
Miniature Pinscher
English Setter
Pharaoh Hound
Clumber Spaniel
38.   Norwich Terrier
39.   Dalmatian
40.   Soft-Coated Wheaten Terrier
Bedlington Terrier
Fox Terrier (Smooth)
41.    Curly Coated Retriever
Irish Wolfhound
42.    Kuvasz
Poodle
43.    Saluki
Finnish Spitz
Pointer
44.    Cavalier King Charles Spaniel
German Wirehaired Pointer
Black and Tan Coonhound
American Water Spaniel
45.    Siberian Husky
Bichon Frise
English Toy Spaniel
46.    Tibetan Spaniel
English Foxhound
Otterhound
American Foxhound
Greyhound
Wirehaired Pointing Griffon
47.    West Highland White Terrier
Scottish Deerhound
48.    Boxer
Great Dane
49.    Dachshund
Staffordshire Bull Terrier
50.    Alaskan Malamute
51.    Whippet
Chinese Shar Pei
Wire Fox Terrier
52.    Rhodesian Ridgeback
53.    Ibizan Hound
Welsh Terrier
Irish Terrier
54.    Boston Terrier
Akita
55.    Skye Terrier
56.    Norfolk Terrier
Sealyham Terrier
57.    Pug
58.    French Bulldog
59.    Brussels Griffon
Maltese
 
 

   

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

   

  

  

   

  

5.Doberman pintcher/ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
 
6.  Shetland Sheepdog   /ΠΟΙΗΜΕΝΙΚΟΣ ΣΕΑΤΛΑΝΤ 
 
7.Labrador retriver/ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ
 

8.Papillon/ΠΑΠΙΛΟΝ 

9.Rotweiller/ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ 

 

   

10.    Australian Cattle Dog 

                              Οι υπόλοιπες ράτσες κατατάσσονται ως εξής:  

11.    Pembroke Welsh Corgi                             
12.    Miniature Schnauzer
13.    English Springer Spaniel
14.    Belgian Tervuren
15.    Schipperke
Belgian Sheepdog
16.    Scotch Collie
Keeshond
17.    German Shorthaired Pointer
18.    Flat-Coated Retriever
English Cocker Spaniel
Standard Schnauzer
19.    Brittany
20.    American Cocker Spaniel
21.    Weimaraner
22.    Belgian Malinois
Bernese Mountain Dog
23.    Pomeranian
24.    Irish Water Spaniel
25.    Vizsla
26.    Cardigan Welsh Corgi
27.    Chesapeake Bay Retriever
Puli
Yorkshire Terrier
28.    Giant Schnauzer
29.    Airedale Terrier
Bouvier des Flandres
30.    Border Terrier
Briard
31.    Welsh Springer Spaniel
32.    Manchester Terrier
33.    Samoyed
34.    Field Spaniel
Newfoundland
Australian Terrier
American Staffordshire Terrier
Gordon Setter
Bearded Collie
35.   Cairn Terrier
Kerry Blue Terrier
Irish Setter
36.   Norwegian Elkhound
37.   Affenpinscher
Silky Terrier
Miniature Pinscher
English Setter
Pharaoh Hound
Clumber Spaniel
38.   Norwich Terrier
39.   Dalmatian
40.   Soft-Coated Wheaten Terrier
Bedlington Terrier
Fox Terrier (Smooth)
41.    Curly Coated Retriever
Irish Wolfhound
42.    Kuvasz
Poodle
43.    Saluki
Finnish Spitz
Pointer
44.    Cavalier King Charles Spaniel
German Wirehaired Pointer
Black and Tan Coonhound
American Water Spaniel
45.    Siberian Husky
Bichon Frise
English Toy Spaniel
46.    Tibetan Spaniel
English Foxhound
Otterhound
American Foxhound
Greyhound
Wirehaired Pointing Griffon
47.    West Highland White Terrier
Scottish Deerhound
48.    Boxer
Great Dane
49.    Dachshund
Staffordshire Bull Terrier
50.    Alaskan Malamute
51.    Whippet
Chinese Shar Pei
Wire Fox Terrier
52.    Rhodesian Ridgeback
53.    Ibizan Hound
Welsh Terrier
Irish Terrier
54.    Boston Terrier
Akita
55.    Skye Terrier
56.    Norfolk Terrier
Sealyham Terrier
57.    Pug
58.    French Bulldog
59.    Brussels Griffon
Maltese
 60.    Italian Greyhound 
 

   

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

   

  

  

   

  

 

 

Advertisements

Συντάκτης:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ . ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΩΝ.ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΗΛΙΚΙΩΝ.ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ. Κοινωνικοποιηση / Βασικη Υπακοη /Επιλυση Προβληματων Συμπεριφορας / διαμορφωση χαρακτηρα .Καλλοπισμος ΣΚΥΛΟΥ ΓΑΤΑΣ / ΠΑΝΣΙΟΝ ΣΚΥΛΩΝ